thumbb.jpg

Amnesty – Viewer Discretion Advised

Preroll-kampanj som, genom att använda "skip"-mekaniken, dramatiserar hur absurt det är att några av de mest alldagliga och grundläggande sakerna i livet kan leda till våldsamma och ibland dödliga straff.