LDRKI_clean.png

Samsung – Feel The Sound

Ljud är en stor del av filmupplevelsen. När det handlar om skräck är det avgörande för att skapa spänning. För ca. 70 miljoner döva i världen är ljudet redan borta, och med det möjligheten att uppleva skräckfilm fullt ut.

Därför samarbetade Samsung med Per Sundström, ansvarig ljuddesigner bakom filmen “Låt den rätte komma in”, guldbaggebelönad för bästa ljud, med målet att ge döva samma dimension av spänning som hörande får av ljud i skräckfilm.

Tillammans med en fokusgrupp bestående av döva togs en anpassad ljuddesign fram för filmen, baserad på låga basfrekvenser som känns som vibrationer i kroppen. I de scener där normalt högfrekventa ljud ligger till grund för dramaturgin, gavs döva samma möjlighet att följa med genom att de kunde känna spänningen i kroppen. Filmen med det anpassade ljudspåret finns tillgänglig på SF Anytime och kan, med hjälp av Samsungs Soundbar och Subwoofer, upplevas hemma i vardagsrummet.

SFANYTIME.jpg
DNKULTUR.jpg